GRATIS LEVERANS VID KÖP ÖVER 500kr (gäller ej fyllda ballonger)

Din vagn

din vagn är tom

Observera att heliumfyllda ballonger inte inkluderas i vår gratis leverans för köp över 500 kr. Dessa ballonger är endast tillgängliga för kunder som bor i Stockholm. Tack för er förståelse.

Heliumfyllda ballonger

Observera att heliumfyllda ballonger inte inkluderas i vår gratis leverans för köp över 500 kr. Dessa ballonger är endast tillgängliga för kunder som bor i Stockholm. Tack för er förståelse.

Är du trött på att blåsa upp ballonger med munnen då ska du hyra hem vår elektrisk ballongpump. Det tar ca. 2 sekunder att blåsa upp en vanlig 10" ballong och med denna elektriska ballongpump kan du enkelt och snabbt blåsa upp 100 ballonger i en följd utan att bli minsta andfådd .För att blåsa en ballong sätter du den över inflationsventilen och trycker på den markerade punkten. För att blåsa med kontinuerlig drift, tryck ner den markerade punkten för maximal effekt.

Övrig information
230Volt Maximalt 800L/Min
Storlek på box: 17.5*16*18cm 

Uthyrning
Nu kan du förhandsboka din elektriska ballongpump via vår hemsida eller besök en av vår butik i Stockholm. Denna vara går endast att hämta i butik. Till denna produkt ingår det 5 dagar och produkterna testas och rengörs noggrant mellan varje hyrtillfälle. Vid utcheckning av varukorgen kan du lämna ett meddelande till butiken när du vill hämta ut varan för att säkra din uthyrningsperiod.

Uthyrningsvilkor
1 st elektrisk ballongpump med 2 stycken munstycken
5 dagar hyra ingår i priset

Vid försening eller förstad vara
Debiteras en förseningsavgift på 30% av hyrespriset per dag den är försenad.
Vid förlorad munstycke debiteras 499kr.
Den som orsakar en skada genom oaktsamhet ska ersätta värdet på hela maskinen på 649kr

Hyresvillkor

Nedan följer de hyresvillkor som Yippo Stockholm AB har.

 1. Tillämplighet
  1. Dessa allmänna hyresvillkor skall tillämpas vid uthyrning av utrustningar och produkter såväl med som dräkter, ballongbågar och maskiner. Ändring av villkoren förutsätter skriftlig form.
 2. Avlämnade och återlämnande av hyresobjektet
  1. Hyresobjektet skall avlämnas och, på hyrestagarens ansvar och bekostnad, återlämnas vid uthyrarens butik på ringvägen 131. Hyresobjektet är avlämnat och risken för detta övergår på hyrestagaren när hyrestagaren tagit emot hyresobjektet. Hyresobjektet är återlämnat när retursedel utfärdats av uthyraren påskriven.
  2. Vid avlämnandet skall hyresobjektet vara i driftdugligt skick, samt vara försett med erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar.
  3. Uthyraren skall vid förfrågan tillhandahålla instruktioner för handhavande samt för tillsyn och skötsel av hyresobjektet.
  4. Anmärkning mot hyresobjekt eller instruktion skall, för att kunna göras gällande, skriftligen anmälas till uthyraren inom två dagar från det hyresobjektet avlämnats.
  5. Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. I annat fall är uthyraren berättigad att vidta nödvändig rengöring och reparation på hyrestagarens bekostnad.
  6. Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av hyresobjektet. Hyrestagaren skall dock ombesörja och bekosta eventuella montagebesiktningar på arbetsplatsen. Uthyraren har rätt att efter avisering utföra obligatorisk besiktning av hyresobjektet på arbetsplatsen under normal arbetstid.
 3. Användning
  1. Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.
  2. Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från uthyraren flyttas till annan arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än hyrestagaren.
  3. Hyrestagaren skall svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet. 
  4. Ingrepp som förändrar maskin eller materiels konstruktion eller funktion får ej göras av Hyrestagaren utan uthyrarens medgivande.
 4. Hyrestid
  1. Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet enligt parternas avtal hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnats enligt 2.1 dock minst till avtalad återlämnandetidpunkt.
 5. Ersättning
  1. Grundhyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt uthyrarens prislista.
  2. Avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. För del av dag utgår hyra som för 2 hela dagar. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg enligt uthyrarens uthyrningsprislista med 30 procent per dag. För samtliga hyresobjekt debiteras dock hyra under semesterperiod och annan motsvarande ledighet om ej annat överenskommits.
  3. Tillbehör debiteras separat liksom kostnader för föreskriven sanering.
  4. Avtalade hyror är exklusive mervärdesskatt.
  5. Faktura skall betalas inom angiven tid. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift + dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.
  6. Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att hyrestagaren ställer säkerhet motsvarande de antal dagshyror som anges för respektive maskin/utrustning i uthyrarens prislista eller annan betryggande säkerhet.
 6. Ansvar
  1. Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning.
  2. Hyrestagaren ansvarar från den tidpunkt då han tagit emot hyresobjektet till dess hyresobjektet är återlämnat för förlust av hyresobjektet samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada skall anmälas till uthyraren för beslut om hur hyresobjektet skall repareras. Hyresobjektet som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras skall ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande nyanskaffningskostnaden. Vid stöldansvarar hyrestagaren för att polisanmälan sker.
  3. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man.
  4. Uthyraren svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av uthyrarens vårdslöshet. Uthyraren ansvarar således inte för skada som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd eller driftsavbrott.
  5. Hyrestagaren skall under hyrestiden hålla hyresobjektet försäkrat med försäkring motsvarande nyanskaffningskostnaden.
  6. Uthyraren och hyrestagaren skall ha sedvanlig ansvarsförsäkring om inte annat särskilt avtalats. Hyrestagaren är skyldig att vid beställning meddela uthyraren om arbetet avser hantera gods av särskilt stort värde, så att detta kan skyddas genom särskild försäkring. Särskild tilläggsförsäkring kan tecknas genom uthyraren på hyrestagarens bekostnad.
  7. Hyresmannen förvärvar genom uthyrningsavtalet inte någon äganderätt till objektet, ej heller någon köpoption.
  8. Hyresmannen får ej pantsätta, sälja eller på annat otillbörligt sätt förfoga över uthyrningsobjektet. Hyresmannen får ej heller överlåta eller på annat sätt förfoga över uthyrningsavtalet eller hyresobjektet i strid med gällande allmänna villkor.
 7. Hävande
  1. Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter erinran därom. Uthyraren har vid hävning på grund av hyrestagarens avtalsbrott rätt att genast återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad och kräva skadestånd av hyrestagaren.
  2. Parterna för dock inte mot varandra åberopa avtalsbrott om avtalets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom krig, myndighetsbeslut eller annat av parten inte vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Om hindret består i mer än två veckor har dock respektive part rätt att med omedelbar verkan häva avtalet.
  3. Om hyrestagaren inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är uthyraren. berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad.
 8. Tvist
  1. Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall parterna inte enas om skiljeförfarande.

Heliumballonger kan expandera i varmt väder (kan gå sönder) och krympa i kallt. Observera att fyllda ballonger inte är leksaker och kunder bör ta eget ansvar vid köp då de är känsliga produkter. Läs mer om heliumballonger

Elektrisk Ballongpump Uthyrning

SKU: 131-bp
Ordinarie pris 89 kr
Enhetspris
Per 
Snabb leverans
Säker betalning
Availability
 

OBS Läs! Val av Lokal leverans tillkommer extra kostnader

Inklusive skatt.

Glöm inte boka vilken dag och tid för upphämtning av dina heliumballonger.

Lokal leveranser tillkommer extra kostnader hemkörning av heliumballonger

Undrar du om något. fråga oss!

Gratis frakt vid över 500kr (gäller ej fyllda ballonger)

Är du trött på att blåsa upp ballonger med munnen då ska du hyra hem vår elektrisk ballongpump. Det tar ca. 2 sekunder att blåsa upp en vanlig 10" ballong och med denna elektriska ballongpump kan du enkelt och snabbt blåsa upp 100 ballonger i en följd utan att bli minsta andfådd .För att blåsa en ballong sätter du den över inflationsventilen och trycker på den markerade punkten. För att blåsa med kontinuerlig drift, tryck ner den markerade punkten för maximal effekt.

Övrig information
230Volt Maximalt 800L/Min
Storlek på box: 17.5*16*18cm 

Uthyrning
Nu kan du förhandsboka din elektriska ballongpump via vår hemsida eller besök en av vår butik i Stockholm. Denna vara går endast att hämta i butik. Till denna produkt ingår det 5 dagar och produkterna testas och rengörs noggrant mellan varje hyrtillfälle. Vid utcheckning av varukorgen kan du lämna ett meddelande till butiken när du vill hämta ut varan för att säkra din uthyrningsperiod.

Uthyrningsvilkor
1 st elektrisk ballongpump med 2 stycken munstycken
5 dagar hyra ingår i priset

Vid försening eller förstad vara
Debiteras en förseningsavgift på 30% av hyrespriset per dag den är försenad.
Vid förlorad munstycke debiteras 499kr.
Den som orsakar en skada genom oaktsamhet ska ersätta värdet på hela maskinen på 649kr

Hyresvillkor

Nedan följer de hyresvillkor som Yippo Stockholm AB har.

 1. Tillämplighet
  1. Dessa allmänna hyresvillkor skall tillämpas vid uthyrning av utrustningar och produkter såväl med som dräkter, ballongbågar och maskiner. Ändring av villkoren förutsätter skriftlig form.
 2. Avlämnade och återlämnande av hyresobjektet
  1. Hyresobjektet skall avlämnas och, på hyrestagarens ansvar och bekostnad, återlämnas vid uthyrarens butik på ringvägen 131. Hyresobjektet är avlämnat och risken för detta övergår på hyrestagaren när hyrestagaren tagit emot hyresobjektet. Hyresobjektet är återlämnat när retursedel utfärdats av uthyraren påskriven.
  2. Vid avlämnandet skall hyresobjektet vara i driftdugligt skick, samt vara försett med erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar.
  3. Uthyraren skall vid förfrågan tillhandahålla instruktioner för handhavande samt för tillsyn och skötsel av hyresobjektet.
  4. Anmärkning mot hyresobjekt eller instruktion skall, för att kunna göras gällande, skriftligen anmälas till uthyraren inom två dagar från det hyresobjektet avlämnats.
  5. Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. I annat fall är uthyraren berättigad att vidta nödvändig rengöring och reparation på hyrestagarens bekostnad.
  6. Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av hyresobjektet. Hyrestagaren skall dock ombesörja och bekosta eventuella montagebesiktningar på arbetsplatsen. Uthyraren har rätt att efter avisering utföra obligatorisk besiktning av hyresobjektet på arbetsplatsen under normal arbetstid.
 3. Användning
  1. Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.
  2. Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från uthyraren flyttas till annan arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än hyrestagaren.
  3. Hyrestagaren skall svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet. 
  4. Ingrepp som förändrar maskin eller materiels konstruktion eller funktion får ej göras av Hyrestagaren utan uthyrarens medgivande.
 4. Hyrestid
  1. Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet enligt parternas avtal hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnats enligt 2.1 dock minst till avtalad återlämnandetidpunkt.
 5. Ersättning
  1. Grundhyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt uthyrarens prislista.
  2. Avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. För del av dag utgår hyra som för 2 hela dagar. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg enligt uthyrarens uthyrningsprislista med 30 procent per dag. För samtliga hyresobjekt debiteras dock hyra under semesterperiod och annan motsvarande ledighet om ej annat överenskommits.
  3. Tillbehör debiteras separat liksom kostnader för föreskriven sanering.
  4. Avtalade hyror är exklusive mervärdesskatt.
  5. Faktura skall betalas inom angiven tid. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift + dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.
  6. Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att hyrestagaren ställer säkerhet motsvarande de antal dagshyror som anges för respektive maskin/utrustning i uthyrarens prislista eller annan betryggande säkerhet.
 6. Ansvar
  1. Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning.
  2. Hyrestagaren ansvarar från den tidpunkt då han tagit emot hyresobjektet till dess hyresobjektet är återlämnat för förlust av hyresobjektet samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada skall anmälas till uthyraren för beslut om hur hyresobjektet skall repareras. Hyresobjektet som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras skall ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande nyanskaffningskostnaden. Vid stöldansvarar hyrestagaren för att polisanmälan sker.
  3. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man.
  4. Uthyraren svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av uthyrarens vårdslöshet. Uthyraren ansvarar således inte för skada som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd eller driftsavbrott.
  5. Hyrestagaren skall under hyrestiden hålla hyresobjektet försäkrat med försäkring motsvarande nyanskaffningskostnaden.
  6. Uthyraren och hyrestagaren skall ha sedvanlig ansvarsförsäkring om inte annat särskilt avtalats. Hyrestagaren är skyldig att vid beställning meddela uthyraren om arbetet avser hantera gods av särskilt stort värde, så att detta kan skyddas genom särskild försäkring. Särskild tilläggsförsäkring kan tecknas genom uthyraren på hyrestagarens bekostnad.
  7. Hyresmannen förvärvar genom uthyrningsavtalet inte någon äganderätt till objektet, ej heller någon köpoption.
  8. Hyresmannen får ej pantsätta, sälja eller på annat otillbörligt sätt förfoga över uthyrningsobjektet. Hyresmannen får ej heller överlåta eller på annat sätt förfoga över uthyrningsavtalet eller hyresobjektet i strid med gällande allmänna villkor.
 7. Hävande
  1. Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter erinran därom. Uthyraren har vid hävning på grund av hyrestagarens avtalsbrott rätt att genast återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad och kräva skadestånd av hyrestagaren.
  2. Parterna för dock inte mot varandra åberopa avtalsbrott om avtalets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom krig, myndighetsbeslut eller annat av parten inte vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Om hindret består i mer än två veckor har dock respektive part rätt att med omedelbar verkan häva avtalet.
  3. Om hyrestagaren inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är uthyraren. berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad.
 8. Tvist
  1. Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall parterna inte enas om skiljeförfarande.

Heliumballonger kan expandera i varmt väder (kan gå sönder) och krympa i kallt. Observera att fyllda ballonger inte är leksaker och kunder bör ta eget ansvar vid köp då de är känsliga produkter. Läs mer om heliumballonger

Optional image caption

Ballonger med helium till din fest

Varför gick heliumballongen till psykologen?

För att den hade problem med att hålla sina känslor uppe! 🎈😄

Klart att vi kan leverera lite uppblåst roligt till din fest! Oavsett om du planerar en galen maskerad, en intergalaktisk rymdfest eller till och med en tropisk strandbash, så har vi heliumballongerna för att höja stämningen!

Flyg högt med våra ballonger och låt dem bli stjärnan på din fest! Från enhörningar till dinosaurier, från superhjältar till prinsessor, vi har ballonger som passar alla teman. Så varför inte låta fantasin sväva fritt och låta våra ballonger ta din fest till nya höjder? Glöm inte att säkra din heliumballong innan den flyger iväg till en annan galax!